Spirituelle Nyheder - Hvad betyder spiritualitet?

Hvad betyder spiritualitet?

Hvad-betyder-spiritualitet

Spiritualitet vinder indpas , men der findes ingen bare nogenlunde bredt accepteret definition af, hvad begrebet dækker over. Det viser en jagt i ordbøger og videnskabelige undersøgelser.

Er der noget mere forvirrende, end når folk bruger ordet spiritualitet? Man ved ikke, hvad de prøver at sige med ordet. De kan mene alt muligt med det. Hvis man spørger folk, hvad det betyder, vil de fleste svare ”åndelighed”. Det bringer os lige vidt, for det er lige så lidt sigende.

Problemet er voksende, fordi ordet spiritualitet specielt i den engelsksprogede verden er et plusord, der vinder mere og mere indpas, ofte i tæt forbindelse med ordet religion.

Der sker et skift mange steder.

Det europæiske videnskabelige selskab for ”religion og helbred” skiftede for nyligt navn til selskab for ”religion, spiritualitet og helbred”. I resten af den vestlige verden er det ikke længere god tone at sige det ene og ikke det andet.

Oprindeligt blev det spirituelle forstået som en naturlig del af det religiøse, religionens inderside så at sige. Sådan er det ikke længere. Religion og spiritualitet ser man nu nogle gange opstillet som modsætninger.

For eksempel når folk udtaler, at de ikke er religiøse, men spirituelle.

Nogle folkekirkepræster vender det hvide ud af øjnene, hvis de hører, at folk er spirituelt interesserede. Andre præster forstår imidlertid det spirituelle som en essentiel del af troslivet og derfor en uadskillelig del af at opfatte sig selv som troende eller kristen.

Det nytter ikke noget at ty til ordbøger og leksika for at finde ud af, hvad spiritualitet betyder…

Læs hele artiklen her på: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hvad-betyder-spiritualitet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll to Top